Oh Snap!

Please turnoff your ad blocking mode for viewing your site content

Hit enter after type your search item

Bedrijfsnoodplan of calamiteitenplan

Een bedrijfsnoodplan of calamiteitenplan is een plan van aanpak waarin de beheersing van incidenten en calamiteiten door de BHV-organisatie schriftelijk is vastgelegd in procedures en werkinstructies en waarin de benodigde middelen, materialen en voorzieningen, afgestemd op de restrisico’s en de maatgevende factoren zijn vastgelegd, in ieder geval voor het verrichten van de in de wet vastgelegde taken bedoeld in art. 15, lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Een bedrijfsnoodplan is dus een draaiboek waarin systematisch staat aangegeven wat de organisatie moet doen als een calamiteit zich voordoet. Ieder plan dat wij opstellen begint met een scenario-analyse en risico-analyse. Vanuit deze uitgangspunten wordt het plan opgesteld.

In het plan worden verder de volgende onderdelen opgenomen:Bedrijfsnoodplan of calamiteitenplan
• de organisatie van de bedrijfshulpverlening;
• een schema van de structuur van de organisatie van bedrijfshulpverlening;
• de plaatsvervanging voor de bedrijfsvoering en de hulpverlening;
• Aanduiding van de plek waar medewerkers zich moeten verzamelen om te kunnen controleren of er mensen zijn achtergebleven en hoeveel.
• een beschrijving van de verantwoordelijkheden en taken bij samenwerking tussen het bedrijf en de gemeentelijke instanties.
• de afstemming met de gemeentelijke rampenplannen en rampenbestrijdingsplannen;

Wil je hulp bij het schrijven van een bedrijfsnoodplan of wil je dat wij het plan opstellen? Neem contact op via onderstaand formulier en wij stellen een passende offerte op.

    Bedrijfsnoodplan of calamiteitenplanOpstellen BHV planOpstellen ontruimingsplanNoodscenario’s opstellen

    Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :