Oh Snap!

Please turnoff your ad blocking mode for viewing your site content

Hit enter after type your search item

Opstellen BHV plan

Iedere bedrijf of instelling is verplicht om voorbereid te zijn op een calamiteit. Ze moet schriftelijk vastleggen hoe ze de BHV georganiseerd heeft. Het is belangrijk dat iedereen weet hoe te handelen bij een incident; of dat een brand is, een ongeval of spill / blootstelling aan een gevaarlijke stof.

Een bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan) gaat verder dan een ontruimingsplan. In het BHV-plan van het bedrijf of instelling staan alle taken van de BHV-ers:  de verantwoordelijkheden en de procedures die gevolgd moeten worden bij een incident. Het BHV-plan, ook wel eens beheerplan genoemd, bestaat uit verschillende onderdelen en laat zien hoe de BHV haar wettelijke verplichtingen ingevuld heeft: Onderdelen die naar voren komen in het plan:

• Doel en functie van de BHV-ers
• Overzicht BHV-ers, opleiding en oefeningen
• Brandblussers, EHBO en eventueel AED materialenOpstellen BHV plan
• Procedure alarmering
• Opvang en nazorg
• Evaluatie en onderzoek
• Beheer van middelen en materialen

Het BHV plan richt zich dus vooral op de BHV organisatie en kan als zelfstandig plan functioneren, maar kan ook als uitneembaar onderdeel van het bedrijfsnoodplan worden gezien. Wij stellen graag het BHV plan samen met uw organisatie op.

Wil je hulp bij het schrijven van een BHV plan of wil je dat wij het plan opstellen? Neem contact op via onderstaand formulier en wij stellen een passende offerte op.

    Bedrijfsnoodplan of calamiteitenplanOpstellen BHV planOpstellen ontruimingsplanNoodscenario’s opstellen

    Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :