Oh Snap!

Please turnoff your ad blocking mode for viewing your site content

Hit enter after type your search item

Noodscenario’s opstellen

Voorafgaand aan het invullen van een bedrijfsnoodplan of calamiteitenplan vindt een belangrijk proces plaats: het in kaart krijgen van de noodscenario’s. Binnen deze analyse wordt grondig gekeken naar alle mogelijke risico’s en welke omvang die kunnen krijgen.
Vervolgens wordt gekeken naar een effectieve invulling en response van de organisatie en de daarvoor noodzakelijke middelen. Dit zijn de organisatorische – en technische beschermingsmaatregelen (lines of defense). In de risico-analyse wordt ook beoordeeld of de maatregelen effectief zullen zijn. Zo behoort ook gekeken te worden naar de vluchtwegen: zijn die duidelijk aangegeven, vrij van obstakels en voorzien van voldoende, goed werkende blusmiddelen?

Binnen het noodplan worden de verschillende scenario’s van wat er allemaal mis kan gaan opgenomen. Een brand vraagt een andere inzet dan een lekkage van gevaarlijke stoffen of een bedrijfsongeval.

Wil je hulp bij het opstellen van jullie noodscenario’s? Neem contact op via onderstaand formulier en wij stellen een passende offerte op.

    Bedrijfsnoodplan of calamiteitenplanOpstellen BHV planOpstellen ontruimingsplanNoodscenario’s opstellen

    Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :