Oh Snap!

Please turnoff your ad blocking mode for viewing your site content

Hit enter after type your search item

Eerste hulp richtlijn en bloedverlies

/
/
/
1410 Views

De eerstehulpverlener belt 112 bij een hevig bloedende wond en wanneer het slachtoffer zich ziek voelt/bleek ziet na ernstig bloedverlies.

De eerstehulpverlener stopt actief bloedverlies door onmiddellijk met de hand directe druk te geven op de wond. De eerstehulpverlener gebruikt daarbij bij voorkeur verband of een schone doek/kledingstuk.

De eerstehulpverlener laat het slachtoffer op de rug liggen of in houding waarin het slachtoffer prettig ligt.

Het slachtoffer moet met zo min mogelijk inspanning gaan liggen als hij/zij nog  niet ligt.

De eerstehulpverlener beschermt het slachtoffer tegen afkoeling.

De eerstehulpverlener legt -zodra dat kan- een wonddrukverband of traumazwachtel aan. Een wonddrukverband bestaat uit een steriel snelverband/kompres/wondkussen met stevige zwachtel zoals ideaal of cohesieve zwachtel.

De eerstehulpverlener legt bij een hevige bloeding de zwachtel zo strak mogelijk aan.

De eerstehulpverlener verpakt een amputaat in een droge plastic zak en plaatst deze vervolgens in een zak met smeltend ijs/ of ijs waaraan water is toegevoegd.

De eerstehulpverlener belt de huisarts/huisartsenpost bij bloedverlies tijdens de zwangerschap of adviseert de zwangere te bellen met de verloskundige.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :