Oh Snap!

Please turnoff your ad blocking mode for viewing your site content

Hit enter after type your search item

GHS en de etikettering van chemische stoffen en mengsels

/
/
/
1020 Views

Het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals is een nieuwe wijze van indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten. Deze verordening is van toepassing sinds 20 januari 2009. Dit systeem brengt internationaal eenduidigheid betreffende de gevaren, aanduidingen en informatie met betrekking tot gevaarlijke stoffen.

De belangrijkste aandachtspunten: Naargelang de gevaren wordt een stof of preparaat ingedeeld in één of meer gevarenklassen, op basis van fysische gevaren, gevaren voor de gezondheid en gevaren voor het milieu. Deze klassen worden verder onderverdeeld in één of meer categorieën, naargelang de grootte of de ernst van het gevaar; Een G.H.S.-etiket bevat volgende elementen: gevaarsymbolen, een “signal-word” (“Danger” of “Warning”), H-zinnen en P-zinnen (ter vervanging van de vroegere R- en S-zinnen). De symbolen zelf zijn aangepast. De vorm, kleur en inhoud zijn gewijzigd. De specifieke symbolen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zoals opgenomen in het ADR blijven echter bestaan.

Heeft u behoefte aan advies op het gebied van gevaarlijke stoffen raadpleeg een specialist gevaarlijke stoffen of heeft u behoefte aan een specialist vervoer gevaarlijke stoffen kijk dan hier.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :