Oh Snap!

Please turnoff your ad blocking mode for viewing your site content

Hit enter after type your search item

Is er een wettelijk verplicht aantal BHV-ers voorgeschreven?

/
/
/
1076 Views

In de Arbo-wet van voor 2007 stond beschreven dat op iedere 50 medewerkers tenminste 1 BHV-er aanwezig moest zijn. Met een wijziging in de Arbowet 2007 is dit komen te vervallen.

Er moeten altijd voldoende BHV-ers daadwerkelijk aanwezig zijn in uw organisatie. De werkgever moet bij het bepalen van het benodigde aantal dus rekening houden met ziekte, vakantie, ploegendiensten etc. Daarnaast dient hij ook rekening te houden met de samenstelling van het personeelsbestand. Werknemers met een verstandelijke of lichamelijke beperking vragen een andere verdeling van BHV-taken dan werknemers zonder beperkingen. Ook wanneer er gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf aanwezig zijn of veel publiek vraagt de organisatie om een andere samenstelling. Het aantal BHV-ers is dus altijd maatwerk.

Bij BHV is “Zorg op maat” het uitgangspunt. De RI&E bepaalt daarbij welke voorzieningen en BHV-ers in welke mate noodzakelijk zijn. De manier waarop de bedrijfshulpverlening is georganiseerd en de maatregelen die zijn getroffen moeten zijn vastgelegd en gecommuniceerd in de onderneming. In veel geval-len, complexe en grote organisaties, zal dat betekenen dat er een schriftelijk BHV-plan moet zijn.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :