Eerste hulp en beroerte

De eerstehulpverlener belt 112 bij een stoornis in het bewustzijn.

Bij vermoeden van een beroerte beoordeelt de eerstehulpverlener het slachtoffer aan de hand van veranderde spraak, arm- beenzwakte en asymmetrisch gezicht.

De eerstehulpverlener belt 112 bij het vermoeden van een beroerte.

Indien het slachtoffer aanspreekbaar is zijn signalen van een beroerte:

• een scheve/afhangende mond, wat vooral duidelijk wordt bij lachen of het laten zien van de tanden
• krachtsverlies van een arm/been
• het slachtoffer begrijpt niet wat er gezegd wordt of kan zich niet meer begrijpelijk uitdrukken

Bijkomende signalen:
• een plotselinge combinatie van hevige draaiduizeligheid, coördinatie- en/of evenwichtsstoornissen
• plotseling dubbelzien, wazig zien of blindheid aan één van beide ogen

De eerstehulpverlener belt 112 bij zeer plotselinge, hevige hoofdpijn; zeker in combinatie met misselijkheid en braken.